top of page
  • Foto van schrijverAragon Search

De rol van de HR Business partner versus de rol van de HR Manager

Een HR Business Partner en een HR Manager spelen beiden cruciale rollen in het personeelsbeheer van een organisatie. Daarin heeft de HR Business Partner een specifieke focus op de strategische samenwerking en daaraan verbonden waardecreatie. In dit kader nemen we Aragon Search als voorbeeld vanuit de rol die zij bekleden als HR Business Partner bij haar opdrachtgevers.


Als HR Business Partner, versterkt Aragon Search de rol van de traditionele HR Manager. De invulling van de rol gaat verder dan de operationele HR-taken en richt zich op het proactief bijdragen aan de bedrijfsstrategie. In samenwerking met het senior management en diverse afdelingen fungeert Aragon Search als een strategische adviseur. De HR Business Partner begrijpt niet alleen de huidige HR-behoeften, maar anticipeert ook op toekomstige uitdagingen en kansen die de organisatie kan tegenkomen.


De rol van Aragon Search omvat het ontwikkelen en implementeren van HR-strategieën die direct aansluiten bij de bredere bedrijfsdoelstellingen. Dit betekent het bevorderen van een positieve organisatiecultuur, het leiden van veranderingsprocessen en het actief betrekken van medewerkers bij de groei van het bedrijf. Aragon Search speelt een sleutelrol bij het identificeren en aanpakken van talentontwikkelingsbehoeften, het managen van prestaties en het creëren van een werkomgeving die de algehele bedrijfsdoelstellingen ondersteunt. Vanuit deze rol raakt Aragon Sarch ook vaak betrokken bij de de inrichting en herstructurering van bedrijfsprocessen.


In tegenstelling tot de meer operationeel gerichte HR Manager, brengt Aragon Search een diepgaande strategische bijdrage aan de organisatie door proactief in te spelen op veranderende behoeften en het optimaliseren van de inzet van menselijk kapitaal. Kortom, de HR Business Partner fungeert als een strategische partner die waarde toevoegt aan het bedrijf in lijn met Aragon Search.HR Business partner versus de rol van de HR Manager

Comments


bottom of page