top of page
  • Foto van schrijverAragon Search

Hoe vinden we technisch personeel?

Het vinden van technisch personeel in Nederland blijft een uitdaging, voornamelijk vanwege een groeiende kloof tussen de vraag naar gespecialiseerd talent en het aanbod. De toenemende complexiteit van technologische industrieën, gecombineerd met een snelle digitalisering, vergroot de behoefte aan hooggekwalificeerde technici.

Een beperkt aantal technische opleidingen en een afnemende interesse in technische vakken onder jongeren dragen bij aan het tekort. Hierdoor ontstaat er een concurrentiestrijd tussen bedrijven die allemaal op zoek zijn naar dezelfde beperkte pool van gekwalificeerde kandidaten.


Daarnaast spelen de vergrijzing van bestaand technisch personeel en de toenemende internationale vraag naar technisch talent een rol. Veel technische professionals worden benaderd door buitenlandse bedrijven met aantrekkelijke aanbiedingen, wat de lokale wervingsinspanningen bemoeilijkt.


Om deze uitdagingen aan te pakken, is het van essentieel belang dat bedrijven investeren in het aantrekken en ontwikkelen van technisch talent, samenwerken met onderwijsinstellingen en strategieën implementeren om de technische sector aantrekkelijker te maken voor nieuwe generaties.


Aragon Search wordt hiervoor steeds vaker ingeschakeld, niet alleen om er een plan van aanpak voor op te stellen maar ook om het in de praktijk te brengen. Zo gaat Aragon Search actief voor haar opdrachtgevers in gesprek met opleidingen om stages uit te schrijven. De werving maar ook de rol als begeleider van stagiaires neemt Aragon Search op zich aangezien vaak de ervaring en tijd bij opdrachtgevers daarvoor ontbreekt.Technisch personeel aan het werk


Comments


bottom of page