top of page
 • Foto van schrijverAragon Search

Managementstijlen, de voor en nadelen

Zowel 'Management by Walking Around' (MBWA) als hiërarchische managementstijlen zijn benaderingen die leiders kunnen aannemen om hun teams en organisaties te leiden. Maar welke stijl past het beste?


Manag

Management by Walking Around (MBWA):

 

De voordelen:

 • Betrokkenheid en Betere Communicatie: MBWA moedigt directe communicatie aan tussen leiders en medewerkers. Dit bevordert een gevoel van betrokkenheid en versterkt de communicatielijnen binnen de organisatie.

 • Snelle Probleemoplossing: Doordat leiders regelmatig op de werkvloer zijn, kunnen ze snel problemen identificeren en oplossen. Dit draagt bij aan een wendbare organisatie.

 • Teamgeest en Moraal: Het tonen van interesse in het werk van medewerkers en hun individuele bijdragen bevordert een positieve teamgeest en kan de moraal verhogen.


De nadelen:

 • Tijdsintensief: Voor leiders kan MBWA tijdsintensief zijn, vooral in grote organisaties. Het vereist regelmatige investeringen in tijd en energie.

 • Mogelijke Inconsistentie: Omdat beslissingen vaak decentraal worden genomen, bestaat het risico op inconsistentie in beleid en uitvoering.

  

Hiërarchische Managementstijl:

 

De voordelen:

 • Duidelijke Structuur: Hiërarchisch management biedt een duidelijke structuur met gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden. Dit kan bijdragen aan een efficiënte organisatie.

 • Consistentie in Besluitvorming: Beslissingen worden genomen op hogere managementniveaus, wat consistentie en uniformiteit in de organisatie kan waarborgen.

 • Efficiëntie in Grotere Organisaties: In grotere organisaties kan een hiërarchische structuur efficiënt zijn voor het stroomlijnen van communicatie en het beheren van complexiteit.

De nadelen:

 • Gebrek aan Betrokkenheid: Een hiërarchische stijl kan leiden tot een gebrek aan betrokkenheid bij medewerkers, aangezien beslissingen vaak van bovenaf worden genomen.

 • Trage Respons op Problemen: Doordat besluitvorming zich langs meerdere lagen beweegt, kan het langer duren voordat problemen worden opgelost of nieuwe initiatieven worden geïmplementeerd.

 • Beperkte Feedback: Medewerkers hebben mogelijk minder mogelijkheden om direct feedback te geven of suggesties te doen, wat de innovatie kan belemmeren.

 

Hybride aanpak

De keuze tussen MBWA en hiërarchisch management hangt af van de aard en behoeften van de organisatie. In sommige situaties kan een hybride aanpak het beste werken. Hierin worden elementen van beide stijlen gecombineerd om de voordelen te maximaliseren en de nadelen te minimaliseren. Aragon Search merkt dat met name bedrijven die in een groeifase zitten voordeel bij een hybride aanpak hebben. Ook bedrijven die in een overname fase zitten hebben baat bij een hybride aanpak; Door eerst te inventariseren bij wie de taken en verantwoordelijkheden liggen vanuit een MBWA stijl kan een DGA gefaseerd zijn rol overdragen aan anderen in de organisatie.


Het blijft belangrijk dat organisaties zorgvuldig overwegen welke managementstijl het meest geschikt is voor hun specifieke context en doelstellingen.

Comments


bottom of page